Binnenkort volgt hier een toelichting op de complete restauratie van De Hoop mid zeventiger jaren.
Van ruïne tot bewoonbare en maalvaardige korenmolen.

Door op de foto's te klikken krijgt u vergrotingen te zien.